TR | EN

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İş Kulübü


İŞ KULÜBÜ

   

         Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz 2010 itibarı ile Türkiye’de resmi işsizlik oranı %10.6 ve genç nüfus içerisinde işsizlik %19.5 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar hali hazırda yüksektir ve ülkede işsizlik problemi olduğunu göstermektedir.


    Etnik kökenine göre veri toplanmaması nedeni ile Romanlar arasında çalışma ve işsizlik oranını gösteren resmi veri bulunmamaktadır. Ancak oran bilindiğinden de fazladır. Bu nedenle gençlerin uygun işler konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve mülakat teknikleri, istihdamı teşvik ile ilgi yasalar hakkında onlara rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır. Yine aynı amaçlar doğrultusunda bölge okullarında ki öğrencilerin kayıtlı ekonomiye geçişlerinin desteklenmesi için kariyer danışmanlığı desteği vermek hedeflenmektedir. Kariyer danışmanı olarak atanacak kişinin en az lisans mezunu olmasına dikkat edilecektir.


        Projemizin ; İş gücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasıdır (basmakalıp görüşler ve ön yargılar dahil). İzmir İli Konak,Buca, Karabağlar, Menemen, Karşıyaka, Bergama, Torbalı İlçelerinde hazırlanan 12 aylık proje ile, Roman derneğimizin güçlenmesinin sağlanması yolu ile; Roman vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanması, düzenlenecek etkinliklerle sosyal düzene uyumlarının arttırılması,mesleki bilgilerinin arttırılmasıyla iş gücü piyasasına erişimlerinin önündeki engeller kaldırılarak  iş gücüne katılım oranlarının arttırılması olarak belirlenmiştir.


        Proje isminden de anlaşılacağı üzere sosyal dışlanma yaşayan roman vatandaşlarımız en çok işe ihtiyaç duymaktalar. Bu amaçla kurulacak olan İş Kulübü ile dezavantajlı grupların iş verenlerle buluşması sağlanacaktır. Bu anlamda proje iştirakçimiz Muteahhitler Federasyonu ile iş birliği sağlanacak olup roman gençlerin iş bulmaları kolaylaşacaktır.Copyright © 2016 | Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.