TR | EN

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Nevin KÜÇÜK

Nevin KÜÇÜK

NEVİN KÜÇÜK

İZMİR RAYA Toplum Temelli Psikososyal Destek Merkezinin Kurucusu ve Yöneticisi, Türk psikologlar Derneği Yönetim kurulu Üyesi, EMDR terapistidir.

Çalışma alanı bireysel danışmanlık, dezavantajlı gruplar, sosyal dışlanma; kurumsal kapasite geliştirme ve danışmanlıktır.

1 sene boyunca anlaşmazlık çözümü ve gruplar arası çatışma konusunda eğitimler almış, şuan intergroup conta ct alanında çalışma ve okumalarına devam etmektedir.

Bugüne kadar hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalar yapmış; 2004 yılında meydana gelen Tsunami’den sonra Sri Lanka’da Türkiye’nin Psikososyal delegesi olarak görev almıştır.

Pek çok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü ya da profesyonel olarak görev almış olup, hali hazırda çeşitli alanlarda yürüttüğü proje çalışmaları bulunmaktadır.

Bugüne Kadar;

IFRC Toplum Merkezleri Projesi, Psikososyal Destek Hizmetleri Projesi; Afet Çocukları Yeni Hayat Puzzle Projesi, Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi;, Sınır Ötesi İşbirliğini Geliştirme AB Projesi; Sri Lanka-Village To Village(Köyden Köye) Projesi , Sri Lanka-Resimlerle Tsunami Projesi, Avrupa’da Bahar Günü Projesi, Afetlerde Kadın Olmak-8 Mart Projesi, Afetlerde Engelli Olmak, Güvenli Yaşamı Öğreniyorum Projesi,  Haydi Çocuklar Sinemaya Projesi, HIV-AIDS Eğitim Projesi, Gönüllü Eğitim Projesi, Suriyeli Mülteciler İçin Psikososyal Destek Projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi gibi pek çok projede proje koordinatörü/proje yürütücüsü olarak görev yapmış ve hali hazırda Dezavantajlı Grupların İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması amacıyla AB tarafından finanse edilen Romanlara Yönelik İlle de Bir İş Olsun adlı projede danışmanlık yapmaktadır. Hali hazırda toplumsal tarvmalarda psiksososyal destek için gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca;

 Bireylere ve kurumlara yönelik kapasite geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürütmekte; organizasyonların gelişimi için danışmanlık çalışmaları yapmaktadır. 180’nin  üzerinde kuruma 1200 saatin üzerinde iletişim becerileri, stres ve öfke yönetimi, hasta memnuniyeti, beden dili, zor insanlarla başa çıkma; motivasyon, ekip çalışması, aile içi iletişim, psikolojik ilk yardım, toplum katılımı, çalışana destek, travma, kayıp ve yas, zaman yönetimi, sınav kaygısı, anne baba tutumlarının çocuk davranışlarına etkisi, , kurumsal aidiyet, aile içi demokrasi, liderlik ve kadın  vb konulu eğitimler vermiş; aynı zamanda bu ve benzeri konularda pek çok eğitim seminerine katılmış ve eğitimcinin eğitimi programlarını tamamlamıştır. Eğitimlerde interaktif eğitim yöntem ve tekniklerinden faydalanmakta; katılımcı eğitim modelini benimsemektedir.

İşaret dili bilmekte; Türkiye’nin Filantropi alanındaki ilk fellowlarındandır.


Copyright © 2016 | Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.