TR | EN

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.


HABERLER & ETKİNLİKLER

Her zaman bir yol vardır...


 Başvuru Formu

İLLE DE BİR İŞ OLSUN PROJESİ HAKKINDA

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” bileşeni altında “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” uygulanmaktadır. 


 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’dür.

 

İlle De Bir İş Olsun! projesi,  program kapsamında İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 107.000,00 Avro olup, bu tutarın 5.256,00 Avro’ luk kısmı İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ nin eş finansman katkısıdır. 20.10.2016 tarihinde Çalışma Bakanı Sn. Mehmet Müezzinoğlu ve AB Delegasyonu üyelerinin de katılımları ile imzalanan hibe sözleşmesi 01.11.2016-31.10.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.

 12 ay boyunca uygulanacak proje kapsamında İzmir’de ikamet eden yüz Roman (ya da roman gibi yaşayan) vatandaş Makine Mühendisleri Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumları işbirliği ile iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecektir. Sertifikalarını kazanan kursiyerlerin İş-Kur koordinasyonu ile 6 ay boyunca işbaşı eğitimi almaları planlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında oluşturulacak olan “ İş Kulübü” bünyesinde 200 genç vatandaşımız, istihdam kaynaklarına ulaşılabilirliklerinin artırılması adına kariyer danışmanlığı hizmetlerinden faydalanacaktır. İş Kulübü faaliyetleri dahilinde; mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri vb. kişisel gelişim eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.

 Sosyal içerme başlığı altında düzenlenecek olan seminerler ile toplum nezdinde önyargıları engelleme, farklılıklara saygı, kayıtlı istihdama katılımın önemi vb. konularda farkındalık artırma ve görünürlük çalışmaları yapılacaktır.

 Ayrıca proje takvimi boyunca düzenlenecek olan altı ayrı ortak akıl toplantısı ile meslek odaları ve yerel yönetim temsilcileri, Roman STK temsilcileri ile bir araya getirilecek ve işbirliği geliştirme stratejileri belirlenerek hayata geçirilecektir.

 

                                                                                                                      Arz ederiz

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 


Copyright © 2016 | Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.